Yıllık Yaşam Sigortası

Yıllık Yaşam Sigortası

Hayatınız Güvencemiz Altında!
Dileğiniz, her yıl, 1 yıllık olarak düzenlenen bir yaşam sigortası yaptırmaksa, MAPFRE YAŞAM, Yıllık Yaşam Sigortası tam size göre. MAPFRE YAŞAM, Yıllık Yaşam Sigortası, ek teminatları ile birlikte, yaşamın karşı konulmaz risklerine yönelik bir yıl süre ile güvenceniz olmayı hedefleyen hayat sigortasıdır.

Yıllık Yaşam Sigortası Hayat Sigortaları Genel Şartları esas olmak üzere her türlü vefat riskini teminat altına alan senelik bir yaşam sigortasıdır. Ek prim ödenme suretiyle, kaza sonucu vefat ve maluliyet riski, hastalık sonucu maluliyet riski, kaza sonucu hastane tedavi masrafları da sigortaya dahil edilebilir. Primler yaş ve teminata göre belirlenir.


MAPFRE YAŞAM, Yıllık Yaşam Sigortası: 
– Senelik düzenlenir, 
– Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları 
esas olmak üzere her türlü vefat riski teminat altına alınır,
– Ek prim ödenmek sureti ile kaza neticesi vefat 
ve maluliyet riski, hastalık sonucu maluliyet riski, 
kaza sonucu hastane tedavi masrafları da sigortaya dahil edilebilir,
– Riskin gerçekleşmesi halinde tazminat ödenir,
– Primler yaşa ve teminata göre belirlenir,
– Yaş ilerledikçe prim de artar,
– 18-65 yaş arasındaki herkes bu sigortaya girebilir,
– Sigortalı sigortasını yenilemek istediği takdirde, her yıl yaşına tekabül eden primi ödemek ve yeni bir sigorta giriş formu düzenlemek sureti ile sigortasını devam ettirebilir, ancak bu süre 65 yaşını geçemez,
– Ödemeler, kredi kartı veya banka talimatlı ile kolayca yapılabilir.