Hasar Anında

Sağlık Sigortası Tazminatları İçin Gerekli Belgeler

Yatarak Tedavilerde:

 • Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor
 • Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil) 
 • Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı,
 • Epikriz ( akış özeti) raporu,
 • Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri
 • Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları

Ayakta Tedavilerde:

Doktor muayenelerinde:

 • Doktor ücretini gösterir (Dr. Kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.) 
 • Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)
 • Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)

İlaç Giderlerinde:

 • İlgili doktor reçetesi aslı (Gerektiğinde doktor raporu)
 • Kasa fişi veya fatura
 • İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları
 • Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

Tahlil – Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde:

 • Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu
 • İlgili harcamaları gösteren faturalar
 • İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt

Fizik Tedavilerde:

 • Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, Ultrason vb.) 
 • Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

Annelik Teminatında:

 • İlgili doğum ve doktor raporu
 • Dökümlü hastane faturası
 • Gerektiğinde müşahede dosyası
 • Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucunu şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Not: Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.

Oto Kaza Branşı

Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Kısmi Hasarlar

 •  Poliçe fotokopisi
 •  Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının         çekilmesi gerekmektedir.)
 •  Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı 
 •  Tutanak yada zabıt tutulmadıysa ayrıntılı beyan
 •  Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 •  Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 •  Sigortalıya ait banka hesap bilgileri
 •  T.C. Kimlik Numarası (Sigortalı ve Sürücü)


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Çalınma Hasarları

Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;

 •  Karakol müracaat tutanağı aslı 
 •  Karakol bulunamadı yazısı aslı (Talep yazısı şirketimizce verilecektir) 
 •  Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı aslı (talep yazısı şirketimizce verilecektir.)
 •  Aracın vergi borcu bulunmadığına dair “borcu yoktur” yazısı aslı
 •  Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 •  Poliçe ve makbuz asılları
 •  Aracın anahtarları (asıl ve yedek)
 •  Dain-i Mürtehin var ise ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 •  Vekaletname (Vekaletname örneği şirketimiz tarafından verilecektir.)
 •  Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi
 •  Şirketlerde vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 •  Araç dosyası 


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Radyo-Teyp Çalınması Hasarları

 •  Karakol müracaat tutanağı
 •  Görgü tespit tutanağı
 •  Ruhsat fotokopisi


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Cam Kırılması Hasarları

 •  Kaza/İfade tutanağı veya beyan
 •  Araç ruhsat fotokopisi 
 •  Hasar seyir halinde meydana geldi ise ehliyet fotokopisi


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Trafik Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Bir trafik kazasına karışan ve bu kazada maddi ya da bedeni zarar gören kişiler, herhangi bir aracı kişi yada kuruma gerek olmaksızın şirketimiz genel müdürlük ya da bölge müdürlüklerine kendileri başvurarak tazminatlarını talep edebilirler. Bunun için tek yapılması gereken aşağıdaki belgelerin temin edilerek şirketimize gönderilmesidir.

Maddi Hasarlar

 •  Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)
 •  Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
 •  Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 •  Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 •  Araç sahibi ve sürücülerin T.C. Kimlik numaraları
 •  Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Ölümle Sonuçlanan Kazalar

 •  Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
 •  Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 •  Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 •  Veraset ilamı
 •  Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 •  Otopsi tutanağı
 •  Vefat edenin resmi gelir belgesi


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Yaralanma ile Sonuçlanan Kazalar

 •  Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
 •  Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 •  Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 •  Tedavi ile ilgili masraflara ilişkin fatura ve makbuz asılları
 •  Tedavi ile ilgili doktor raporları aslı 
 •  Tedavi görenin nüfus cüzdan fotokopisi
 •  İlaç kullanıldı ise reçete, fatura ve ilaç küpürleri


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Daimi Maluliyet ile Sonuçlanan Kazalar

 •  Kaza ile ilgili tutanaklar ( Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
 •  Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 •  Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 •  Malul olan şahsın kazadan sonra gördüğü tedaviye ilişkin doktor raporları
 •  Kesin ve sürekli maluliyet oranını gösterir sağlık kurulu raporu
 •  Malul kalanın kazadan önceki ve sonraki kazancını gösterir resmi gelir belgesi


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Yangın Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

 •  Poliçe aslı veya fotokopisi, 
 •  Poliçe prim makbuzu, 
 •  Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı, 
 •  İtfaiye raporu, 
 •  Takipsizlik kararı ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi), 
 •  Tapu ve/veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi, 
 •  Hasarlarla ilgili fotoğraflar, 
 •  Karakol zaptı, 
 •  Giriş çıkış faturaları, 
 •  Mutabakatname, 
 •  Talep yazısı.


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Nakliyat Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Deniz Nakliyatında

 •  Poliçe aslı veya fotokopisi, 
 •  Fatura aslı veya fotokopisi, 
 •  Konşimento aslı veya fotokopisi, 
 •  Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.) 
 •  Muayene tutanağı, 
 •  Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı, 
 •  Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tesbiti istenir. ( Bu tesbite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.) 
 •  Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi, 
 •  Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.), 
 •  Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri, 
 •  Serü sefer ve çeki listesi, 
 •  Gümrük kapanış beyannamesi, 
 •  Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri, 
 •  Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu, 
 •  Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu, 
 •  Yükleme manifestosu, 
 •  Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları),  Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları. 


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Kara – Hava – Demiryolu Nakliyatında

 •  Poliçe – Fatura – Hamule senedi veya Konşimento ( Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi), 
 •  Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı ( Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. ), 
 •  Muayene tutanağı, 
 •  Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı ( Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır. ), 
 •  Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa         mahkeme tesbiti, 
 •  Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu, 
 •  Gümrük kapanış beyannamesi, 
 •  Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi, 
 •  Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri, 
 •  Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye’ deki acentesinin adı, unvanı ve adresi. 


Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir. 

Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Mühendislik Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında

 •  Poliçe aslı veya fotokopisi, 
 •  Poliçe prim makbuzu, 
 •  Olayı anlatan detaylı beyan,
 •  Teknik rapor, 
 •  Fotoğraflar, 
 •  Hırsızlık ise karakol zaptı, 
 •  Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.).


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

İnşaat / Montaj Sigortalarında

 •  Poliçe aslı veya fotokopisi, 
 •  Poliçe prim makbuzu, 
 •  Keşif özeti, 
 •  Hasar keşfi, 
 •  Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar, 
 •  Fotoğraflar, 
 •  Olayı anlatan detaylı beyan, 
 •  Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb).


Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.